Om MarknadsEtiska Rådet

MarknadsEtiska Rådet (MER) har till uppgift att uttala sig om vad som är god affärssed i samband med företags marknadsföring. MERs huvudmän representerar såväl annonsörer och reklamproducenter som media.

Uttalandena grundar sig oftast på Internationella Handelskammarens (ICC) olika marknadsföringskoder, särskilt Regler för reklam och marknadskommunikation som finns att läsa här alternativt laddas ner som en PDF-fil från ICCs hemsida.

MERs uttalanden är offentliga och skickas för kännedom till media och andra intresserade. Publicering kan upplevas som en sanktion för fällda företag. Rådet förfogar inte över några ekonomiska sanktionsmedel och bedömer inte frågor som inte anses vara marknadsföring.