Vägledande Uttalande

VÄGLEDANDE UTTALANDE - Barnreklam

Publicerad 2007-10-16

VÄGLEDANDE UTTALANDE 17/2007 - Dnr 11/2006: Det är tillåtet att göra direktadresserad reklam för barnprodukter, men den ska alltså inte bara ställas till en vuxen person utan också ha en yttre utformning i övrigt som inte särskilt appellerar till barn. Det innebär att en framträdande bild av själva produkten på ytterkuvertet, särskilt tillsammans med andra bild- och/eller textelement, kan vara en överträdelse av förbudet, beroende på utförandet i det enskilda fallet.

Läs hela uttalandet »