Anmälda av andra företag

Ärenden till MarknadsEtiska Rådet som har anmälts av andra företag

REHAU

Publicerad 2008-09-30

UTTALANDE 27/2008 - Dnr 19/2008: REHAU AB har i tidskrifterna VVS-Forum och Energi & Miljö låtit införa en annons för PEX-rörsystem. Annonsen har rubriken ”Dags att välja sida. Det är enklare än du tror”

Läs hela uttalandet »


Norra Skogsägarna

Publicerad 2007-09-04

UTTALANDE 13/2007 - Dnr 08/2007: Norra Skogsägarna Ek. För. har såväl i lokalpress inom sitt verksamhetsområde som på sin hemsida publicerat ett antal olika företagsannonser där påståenden rörande organisationens ambitioner, kunskap och resurser jämfört med andra liknande organisationer återkommer i något olika utformningar.

Läs hela uttalandet »


Schering-Plough

Publicerad 2006-07-21

UTTALANDE 8/2006 - Dnr 49/2005: Schering-Plough AB har i sin reklam för Echinagard använt sig av en TV-film. I filmen går en kvinna över en parkering fram mot sin bil, en mindre äldre bil. Hon ser då att en annan bil, en större Mercedes av några års äldre modell, har ställts så nära hennes egen att hon inte kan komma in. När hon står där och försöker öppna sin bildörr får hon se en ”streamer” i bakrutan på Mercedesen med texten ”Pengar är bara papper”. Kvinnan, som verkar snuvig och hostar lite, tittar på texten, ser sig om och repar sedan långsidan på Mercedesen med sin bilnyckel.

Läs hela uttalandet »


Crustum

Publicerad 2006-07-14

UTTALANDE 4/2006 - Dnr 15/2005: Crustum AB har i sin marknadsföring av Atkins livsmedelsprodukter använt sig TV- och radioreklam. I TV-reklamen visas ett antal situationer där olika personer får i sig rent socker från till synes vanliga produktförpackningar. En av reklamfilmerna inleds med att en ung man sätter sig vid ett bord och förefaller hälla upp flingor i en matskål. I stället för flingor kommer dock strösocker ur förpackningen

Läs hela uttalandet »


IVF-Kliniken Öresund

Publicerad 2004-01-16

UTTALANDE 2/2004 - Dnr 09/2003: Södra regionen, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg, betjänas av två kliniker som utför provrörsbefruktning, IVF. Båda klinikerna är privata och belägna i Malmö. Patienterna, såväl från den privata som från den offentligt finansierade vården, söker eller remitteras till klinikerna. IVF-kliniken Cura etablerades 1986, IVF-kliniken Öresund 1991. Behandlingsalternativ och resultat skiljer sig ej nämnvärt mellan klinikerna.

Läs hela uttalandet »


Strömma Turism & Sjöfart

Publicerad 2001-05-02

UTTALANDE 4/2001 - Dnr 30/2000: Strömma Turism & Sjöfart marknadsför kryssningar med rederiets olika fartyg – bl a s/s Stockholm. Fartyget är ursprungligen byggt 1931 och sedan renoverat genom bolagets försorg. I fartyget finns installerat en ångmaskin och en originalångpanna men också ett dieselmaskineri för fartygets framdrift.

Läs hela uttalandet »


ACT

Publicerad 1999-03-19

UTTALANDE 5/1999 - Dnr 13/1998: KBM Miljöprodukter är innehavare av varumärkesregistrering för ett figurmärke samt namnet ERGO-MIL avseende bl a rengöringsdukar. Mellan KBM och ACT fanns tidigare ett samarbetsavtal enligt vilken ACT huvudsakligen ansvarade för tillverkning och KBM för marknadsföring av rengöringsprodukter enligt ett vattenbaserat koncept fritt från kemikalier.

Läs hela uttalandet »


Svenska Dagbladet

Publicerad 1996-11-07

UTTALANDE 7/1996 - Dnr 02/1996: Under namnet ”Svenska Dagbladets Affärspaket” marknadsför Svenska Dagbladet en nyhets- och omvärldsbevakning. Paketet omfattar prenumeration på tidningen, ett antal böcker från tidningens förlag samt ett fax-meddelande som sänds från tidningen tre gånger per dag.

Läs hela uttalandet »


Pharmacia

Publicerad 1996-06-20

UTTALANDE 5/1996 - Dnr 09/1995: Pharmacia marknadsför en typ av plastbehållare för infusionslösningar under varunamnet Excel. I en broschyr med rubriken “Pharmacias miljösortiment” omnämns Excel tillsammans med ett antal andra plastförpackningar för olika läkemedel.

Läs hela uttalandet »


Lotus Development

Publicerad 1996-03-22

UTTALANDE 4/1996 - Dnr 08/1995: Lotus marknadsför ett datafaxprogram - Lotus Notes. I slutet av november 1995 lät Lotus i bl.a. Dagens Nyheter införa en helsidesannons för Lotus Notes som dominerades av en bild av bl.a. en arm försedd med en Röda Kors-bindel.

Läs hela uttalandet »


Lap Power

Publicerad 1993-07-08

UTTALANDE 04/1993 - Dnr 01/1993: Lap Power marknadsför både hård- och mjukvara i datorbranschen. Under hösten 1992 och vintern 1993 använde sig Lap Power av helsidesannonser i dagspress där texten huvudsakligen handlade om företagets framgångar och orsakerna till dessa.

Läs hela uttalandet »


Anti-Corrosion

Publicerad 1990-09-20

UTTALANDE 1/1990: Anti-Corrosion AB har som reklamåtgärd utgivit en kalender för 1990 i format 249 mm x 430 mm, vid utsändning vikt så att formatet blivit 249 mm (viklinje till vänster och lätt försluten öppning till höger, sett från läsaren) x 215 mm.

Läs hela uttalandet »