Skånska Byggvaror

2008-12-22

Arkiverat under:

Anmälda av privatperson
Fällande uttalanden

Nyckelord

Spara uttalandet:

UTTALANDE 39/2008 - Dnr 41/2008

den 28 november 2008 angående påstått vilseledande prisuppgifter i annons för fönster

Anmälare

Privatperson

Svarande

Skånska Byggvaror, Helsingborg

MERs avgörande

MER finner, med hänvisning till artikel 5 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation, att Skånska Byggvaror handlat i strid med god affärssed genom att i reklam för prisnedsatta fönster avbilda och beskriva ett mer avancerat och dyrare fönster än det som angivna ”från-priser” avser.

Bakgrund till anmälan

Skånska Byggvaror har i sin marknadsföring av fönster bl a använt sig av en annons i Vi i Villa. I annonsen, som innehåller olika mängdrabatter, passa på-priser och tömma lagret-erbjudanden förekommer bl a en bild på ett spröjsat fönster och, över ena fönsterhalvan, en röd etikett med uppgiften ”Fönster från 995:-” samt därunder det överstrukna priset 1 957:-. Under det avbildade fönstret finns texten ”Vitmålade sidohängda fönster, isolerglas” och i mindre stil ”Spröjs tillval”. Sedan följer med röda siffror prisexempel på fönster i olika storlekar från 995:- upp till 1.895:-.

Vid sidan av dessa pris anges i samtliga fall ett högre och överstruket pris.

Anmälan

Anmälaren har reagerat på att det fönster som avbildas i samband med uppgiften ”Fönster från 995:-” inte motsvarar det betydligt enklare fönster som faktiskt säljs till det priset. Det avbildade fönstret, med två bågar och spröjs, kostar i själva verket totalt 3 690:-. Företaget har vid påpekande vägrat sälja det avbildade fönstret till det på den röda etiketten angivna priset 995:- men sagt att man ska rätta till det hela, vilket dock inte har skett. Samma slag av prisangivelser har förekommit i mer än fem år och också gällt t ex markiser och uterum.

Svaromål

Skånska Byggvaror medger att det avbildade fönstret inte motsvaras av det på etiketten angivna priset men att detta kommer att rättas till i framtida marknadsföring.

Företaget ber om ursäkt för sitt misstag och tackar anmälaren för att han uppmärksammat det.

MERs bedömning

Annonsen skall bedömas enligt ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation. Enligt artikel 5 i dessa gäller att marknadskommunikation skall vara vederhäftig och inte får vara vilseledande. Marknadsföringskommunikation får därför inte innehålla framställning i ord eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnade, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Detta gäller särskilt i fråga om bl a produktens väsentliga egenskaper som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis produktens beskaffenhet, värde och det totala priset som faktiskt skall betalas.

Att såsom skett i annonsen intill prisuppgifter avbilda och beskriva ett fönster kan inte uppfattas på annat sätt än som att prisuppgifterna avser det beskrivna fönstret. I ärendet är klarlagt att det i annonsen beskrivna fönstret är att mer avancerat och betydligt dyrare fönster än det som prisuppgifterna avser. Annonsen är därför vilseledande och strider mot artikel 5 i Regler för reklam och marknadskommunikation.