Siba

2008-12-22

Arkiverat under:

Anmälda av övriga
Friande uttalanden

Spara uttalandet:

UTTALANDE 42/2008 - Dnr 48/2008

den 17 december 2008 angående kombinationserbjudande TV och godis som påståtts vända sig till barn och strida mot socialt ansvar

Anmälare

Sveriges Konsumenter, Stockholm

Svarande

Siba AB, Göteborg

MERs avgörande

MER finner inte anledning till någon anmärkning mot den påtalade reklamen av de skäl som anförts i anmälan.

Bakgrund till anmälan

SIBA har i samband med Halloween i en annonsbilaga till bl a Svenska Dagbladet samt på sin hemsida erbjudit sina kunder att vid köp av olika produkter få ”godis på köpet”. Annonsbilagan har på framsidan rubriken ”Krispris – godis på köpet!” samt i en pratbubbla till en bild på en 46” TV för 14 990:- texten ”15 kg godis på köpet!” I en liten ruta upptill på sidan finns texten ”Varning för tandvärk” samt en hänvisning till sidan 2. På denna sida finns längst ned en ruta med texten ”Godis på köpet!” och följande brödtext:

”Låga priser och bättre service
I över 55 år har vi haft prispressade varor och alltid strävat mot samma mål – låga priser och bättre service. Just nu får du godis på köpet när du handlar en kampanjmärkt vara. Du får 1 kg godis per 1 000:- du handlar för. Kostar varan till exempel 2 000:- blir det 2 kg godis eller om den kostar 12 500:- blir det 12 kg. Du finner givetvis många fler kampanjvaror i varuhusen samt på siba.se. Men det gäller att vara snabb, erbjudandet gäller på kampanjmärkta varor så långt lagret räcker.”

Bredvid brödtexten finns bilder på påsar med Matadormix från Haribo samt på den nalle som förekommer i Haribos logotype.

På hemsidan finns två rutor med bild på en utskuren pumpa samt följande textinnehåll:
”En skrämmande bra affär… Vi firar Halloween så när du handlar en kampanjmärkt vara får du 1 kilo godis per 1000 kronor. Kostar varan till exempel 12 500 kr får du 12 kilo Haribo Matadormix. Skynda på! Kampanjen gäller t o m 7/11” respektive ”Godis på köpet! Utvalda produkter så långt lagret räcker!

Anmälan

Sveriges Konsumenter gör gällande att annonsen strider mot artikel 18 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation och har som skäl för detta anfört följande.

Genom att Siba använder sig av godis för att locka kunder till sina butiker vänder man sig indirekt till barn och deras föräldrar. Att man dessutom väljer att exemplifiera med en produkt som skulle ge 15 kilo gratis godis visar bara på det olämpliga med annonsen. I Sverige är andelen överviktiga barn 25 procent, barn som förutom problem att röra sig etc också kan utveckla andra sjukdomar. Sibas försök att få kunderna att äta godis underlättar inte för föräldrar som försöker få sina barn att äta en sund och balanserad kost.

Dessutom använder man en ruta med texten ”Varning för tandvärk”. Denna text visar på ännu en aspekt av godisätandets följder – dåliga tänder. En kartläggning som Folktandvården gjorde 2004 visar att var tjugonde tvååring har hål i tänderna. Dessutom visar en undersökning från Tandläkarhögskolan i Stockholm år 2003 att feta barn har fyra gånger så mycket karies som normalviktiga.

Sveriges Konsumenter menar att symbolerna för godiset (nallen och godispåsarna), texten ”godis på köpet” samt upplägget med mer godis ju dyrare produkt man köper kan leda till att barn försöker påverka sina föräldrar att inhandla dyra produkter hos Siba.

MERs bedömning

Såsom anmälan utformats skall den bedömas mot bakgrund av artikel 18 i ICCs Regler för reklam och marknadskommunikation. Artikeln tar sikte på marknadskommunikation som vänder sig till underåriga. Den slår fast att särskild aktsamhet ska iakttas ifråga om marknadskommunikation som riktar sig till barn eller ungdomar. Sådan kommunikation får enligt artikeln inte motverka positiva sociala beteenden, livsstilar och attityder.

Anmälan riktas mot marknadsföring av platt-TV och andra hemelektronikprodukter och avser dels Sibas hemsida för sådana produkter, dels en annonsbilaga till en dagstidning.
Det är ett grundläggande etiskt krav att visa iaktta särskild aktsamhet i all marknadsföring som riktar sig till barn och ungdomar. Den första frågan som MER har att ta ställning till är dock om det finns fog för att anse att den anmälda reklamen vänder sig till barn eller ungdom. MER kan här konstatera att de marknadsförda produkterna inte är barnprodukter. Inte heller den aktuella hemsidan eller annonsen är av sådant slag att marknadsföringen kan sägas vända sig till barn eller ungdomar. Sveriges Konsumenter har inte heller hävdat att så skulle vara fallet utan menar att marknadsföringen på grund av den erbjudna tilläggsvaran godis indirekt vänder sig till barn.

Ett erbjudande om godis kan förvisso i många fall verka lockande på barn. Å andra sidan finns det många sorters godis som främst vänder sig till andra än barn. Av den påtalade marknadsföringen framgår inte att det skulle handla om något utpräglat barngodis och där finns inte heller något annat inslag i marknadsföringen som särskilt appellerar till barn.

Mot denna bakgrund finner MER att marknadsföringen inte kan anses vända sig till barn eller ungdom. Artikel 18 är därför inte tillämplig och det finns inte grund att anmärka mot Siba av de skäl som anmälaren har anfört.