Scandinavian Cosmetics

2008-12-22

Arkiverat under:

Anmälda av privatperson
Fällande uttalanden

Spara uttalandet:

UTTALANDE 40/2008 - Dnr 40/2008

den 17 december 2008 angående påstått vilseledande annons för Clarins hudvårdsmedel

Anmälare

Privatperson

Svarande

Scandinavian Cosmetics AB, Malmö

MERs avgörande

MER finner, med hänvisning till artiklarna 5 och 6 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation, att Scandinavian Cosmetics AB handlat i strid med god affärssed genom att i reklam för hudvårdsprodukten Expertise 3P göra obestyrkta påståenden om produktens effekter samt hänvisningar till vetenskapliga studier.

Bakgrund till anmälan

Scandinavian Cosmetics AB har i sin reklam för Clarins hudvårdsmedel Expertise 3P använt en broschyr med bl a följande text.

”Expertise 3P™
Se vacker ut och må bra i dagens värld.
Ep3 är en ny hälso- och skönhetslösning för att hjälpa till att skydda huden mot all modern förorening och för första gången i kosmetikens historia, en produkt som även skyddar mot artificiella elektromagnetiska* vågor, frambringade från hushållens kommunikations utrustning. Det är det mest avancerade skydd som bevarar hudens ungdomliga egenskaper och lyster.

Din hy och dagen samhälle
Kommunikations utrustning som används till överföring av ljud och bilder har revolutionerat vår vardag, men vad gör de artificiella elektromagnetiska vågorna som genereras av denna utrustning med din hy? För första gången har Clarins forskning i samarbete med University Research Institute, bevisat vilka effekter de elektromagnetiska vågorna kan ha på din hy. Denna ”förorening” av artificiella elektromagnetiska vågor ökar nu ytterligare till den dagliga stadsföroreningen (avgaser, industri utsläpp, surt regn), likväl som ’hushållsföroreningen’ (miljögiftiga rengöringsprodukter, cigarettrök, syntetiska mattor, vissa typer av färg, dåligt friskluftsintag).

För den allra första gången…
Har Clarins undersökning om artificiella elektromagnetiska vågor blivit en vetenskaplig publicering. Studien avslöjade att endast ett par timmars exponering var nog för att mäta en ökning i produktionen av fria radikaler, en minskning av cellförnyelsen och en förändring i hudens naturliga skydd.

För ögat är huden inte längre len och den förlorar sin naturliga lyster. När den förlorar sin barriär effekt så förlorar den också sin förmåga att bibehålla fukten och blir uttorkad. Den är också känsligare för utomstående substanser och blir torr och känns obekväm.”

Asterisken hänvisar till följande text:
”Elektromagnetiska vågor är en form av energi. Det finns flera olika typer och deras spektrum är brett (kosmiska strålar, UV-strålar, dagsljus, microvågor, etc.).”
Scandinavian Cosmetics AB har också på sin hemsida information om produkten.

Anmälan

Anmälaren menar att det i reklamen förekommer flera vilseledande påståenden, bl a att påskyndat åldrande beror på exponering för artificiella elektromagnetiska vågor genererade av det moderna samhället. Clarins påstår att man samarbetat med ”University Research Institute” och att resultaten lett till en vetenskaplig publikation.

Då anmälaren begärde mer information om vilka man samarbetat med och var resultaten publicerats fick han till svar att företaget inlett ett samarbete med ”University Research Institute in France” och att den amerikanska ”Journal of Investigative Dermatology” ämnar publicera delar av studien.

Anmälaren efterlyste då ytterligare klargöranden rörande t ex universitetets namn och namnet på den forskargrupp man samarbetat med. Han tog också upp påståendet i broschyren att ”This Clarins discovery became the subject of a scientific publication” och bad att få närmare detaljer om publiceringen. På denna senare begäran har företaget inte lämnat något svar.
Anmälaren anser att företaget spelar på människors rädsla för och okunnighet om strålning och menar att reklamen är vilseledande och osaklig då man försöker legitimera den utan att ge exakta referenser.

Svaromål

Scandinavian Cosmetics AB har i brev till MER bekräftat att man är svensk agent för varumärket Clarins AB och initialt hänvisat till den franska leverantören såsom ansvarig för marknadsföringen. Efter påpekande från MER att man som agent också är ansvarig för marknadsföringen har man lovat att återkomma i sak efter samråd med den franska leverantören. Trots att företaget fått besked om när ärendet avses att behandlas av MER har man därefter inte återkommit

MERs bedömning

Reklamen skall bedömas enligt ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation. Enligt artikel 5 gäller att marknadskommunikation skall vara vederhäftig och inte får vara vilseledande. I artikel 6 anges bl a att marknadskommunikation inte får missbruka tekniska resultat och att man inte får missbruka tekniska termer för att ge intryck av att ett påstående har vetenskaplig grund när sådan i själva verket saknas. Enligt artikel 8 skall alla framställningar som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. En marknadsförare skall ha dokumentation tillgänglig och kunna lägga fram denna som bevis inför ett självreglerande organ som MER.

Scandinavian Cosmetics har trots löfte därom inte återkommit till MER med någon bevisning för de av anmälaren ifrågasatta påståendena. Dessa är därför obestyrkta och att bedöma som vilseledande. De strider därmed mot artiklarna 5 och 6 i Grundregler för reklam och marknadskommunikation.