Reklamombudsmannen tar över MER:s verksamhet från 1 januari 2009

Från och med den 1 januari 2009 tas MarknadsEtiska Rådets (MER) verksamhet över av Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen är ett nytt initiativ för att övervaka och arbeta för att all reklam och marknadskommunikation i Sverige följer de regler som satts upp av Internationella Handelskammaren (ICC).

I praktiken innebär detta att MER i dagarna har lagt ner sin löpande verksamhet och därmed inte kan behandla nya inkommande anmälningar angående marknadsföringsåtgärder. MER kommer dock att avsluta ett antal ärenden som redan ligger för behandling.

Till dess att Reklamombudsmannen har kommit igång med sin verksamhet och formellt kan börja ta emot anmälningar kommer adressen info@marknadsetiskaradet.org fortfarande att vara aktiv, men eventuella anmälningar som inkommer kommer endast att sändas vidare till Reklamombudsmannen utan vidare åtgärd från MERs sida.

Mer information om Reklamombudsmannens verksamhet och kontaktuppgifter kommer att publiceras här på denna sida när det blir tillgängliga samt på Sveriges Annonsörers hemsida på adressen http://www.annons.se.
Under denna länk finns ytterligare information samt följande pressmeddelande angående Reklamombudsmannen.
———-

Reklamombudsman ska sanera branschen från oetisk reklam

För att motverka oacceptabel reklam och säkerställ att den håller en hög etisk nivå lanseras under året Reklamombudsmannen - ekonomiskt uppbackad av landets annonsörer med stöd av reklambyråer och medier.
Målet är att Reklamombudsmannen, på några års sikt, ska vara den självklara instansen för att snabbt utvärdera invändningar och vid behov agera kraftfullt mot alla formera av oacceptabel reklam. Med ett fast kansli ska det bli enklare för konsumenter att anmäla reklam som man av olika anledningar är kritiskt till.

Reklamombudsmannen är tänkt att ersätta såväl ERK och MER som ytterligare ett 40-tal specialiserade nämnder och arbeta brett mot alla former av oetisk reklam. Med Reklamombudsmannen samlar vi alla krafter under en hatt och tilldelar samtidigt denna ansvarsnämnd ökade resurser för att agera ännu snabbare och ännu mer kraftfullt.

Webbplats
Det senaste om Reklamombudsmannen publiceras successivt här på Sveriges Annonsörers webbplats.
Obs! “Reklamombudsmannen.se” är sedan tidigare ett fungerade domännamn, som dock inte är någon officiell webbplats kopplad till Sveriges Annonsörers initiativ.

———-