2008-02-01 Fem nya uttalanden

MER fäller tre företag för att ha utformat sin reklam i strid med god affärssed men friar två.

En annons från TeliaSonera för tjänsten ”Fotboll i mobilen” anmäldes för att den skulle vara osmaklig och åsidosätta normala säkerhetskrav. Annonsen visade en leende nybliven mamma liggande i en sjukhussäng och en leende barnmorska stående vid sidan. Snett bakom sängen syntes en tom kuvös. Mamman hade ett barn i famnen, men barnet skymdes delvis av en mobiltelefon som hölls upp som för att ta ett fotografi. På telefonens skärm visades dock en bild på två fotbollsspelare. I annonstexten sades bland annat ”Fotboll när du vill”. Anmälaren ansåg att annonsen var osmaklig och framhöll att det är förbjudet att använda mobiltelefon på BB-avdelningar, i alla fall på neonatalavdelningar där kuvöser normalt sett finns.

MER friade dock annonsen (uttalande 4/2008) och ansåg att bilden där både mamman och barnmorskan ler naturligen förde tankarna till en helt normal förlossningsavdelning och inte till en neonatalavdelning. I den smått absurda situationen där den förmodade pappan väljer att titta på fotboll i stället för att fotografera sitt nyfödda barn hamnade kuvösen helt i skymundan. Då det inte föreligger något generellt förbud för mobiltelefoner på vanliga BB-avdelningar kunde annonsen inte anses åsidosätta säkerhetsnormer eller hälsohänsyn.

I uttalande 5/2008 fälldes butiken Innerummet i Västerhaninge av rådet för att ha marknadsfört sig med stora banderoller med texten ”Total utförsäljning” med tillägget att varorna var nedsatta med 30–60 procent. Priset på vissa varor hade dock inte satts ned. MER konstaterade att man självfallet kan undanta vissa varor från en realisation, men det måste då framgå att alla varor inte är prisnedsatta. Formuleringen ”total utförsäljning” tillsammans med den reservationslösa uppgiften om prisnedsättningens storlek kunde inte tolkas på annat sätt än som om samtliga varor var nedsatta. Reklamen var därför vilseledande.

Stockholm Business Region (SBR) anmäldes för sin slogan ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”. Anmälaren ansåg att uttrycket var vilseledande, felaktigt och stötande. I uttalande 6/2008 framhöll MER att Skandinavien som område betraktat inte kan ha en huvudstad i ordets vanliga mening. Detta faktum ansåg dock MER måste vara välkänt för dem som kommer i kontakt med reklamen och denna kunde därför inte anses vilseledande. Rådet ansåg inte heller att uttrycket kan anses vara stötande på det sätt som avses i ICCs Regler för reklam och marknadskommunikation.

I uttalande 7/2008 fälldes Haninge Kroppsvårdsstudio för att på sin hemsida ha angett en väsentligt lägre avgift än den som senare begärdes av en person som anmält sig till en kurs som företaget ordnade. Företaget förklarade detta med att man haft problem med att uppdatera sin hemsida då man anlitat ett oseriöst företag för detta. MER ansåg inte att det var en hållbar ursäkt. Prisuppgifterna på hemsidan ansågs vara vilseledande.

Eniro Sverige Online anmäldes för en tävling där vinster för 200 000 kronor varje månad i ett antal månader utlovades. De tävlande skulle välja ut en valfri produkt från en annons på Köp & Sälj hos Eniro samt skriva en motivering varför de ville ha just denna produkt. Vinnarna varje dag valdes sedan ut av en jury. Anmälaren förstod efter viss efterforskning att vissa produkter som listats på sajten inte längre fanns till försäljning hos de företag som annonserade där. Anledningen var att det kan ta ett par dagar från att en annonsör tar bort en annons till dess att den verkligen försvinner från hemsidan.

I uttalande 8/2008 fällde rådet kampanjen då det av reklamen inte tydligt framgått att det fanns risk för att vissa produkter inte längre fanns kvar. Även om Eniro i sådana fall försökte ordna fram likvärdiga produkter i samråd med vinnaren ansåg MER att detta borde ha framgått av informationen om tävlingen. MER noterade också att Eniro ändrat tidsperioden från hela månader till kalendermånader. Resultatet blev att det under tävlingens första månad inte delades ut de 200 000 kronor som utlovats,. Informationen om tävlingen ansågs vilseledande och otillräcklig.

Uttalandena finns att läsa i sin helhet under följande länkar:

TeliaSonera
Innerummet
Stockholm Business Region
Haninge Kroppsvårdsstudio
Eniro