2008-12-22 - Fyra nya uttalanden

Pris som anges i annons intill en avbildad produkt skall gälla just den produkten och inte en annan enklare. Påståenden om hälsoeffekter av en produkt ska kunna styrkas. MER fäller i tre av de  fyra senast behandlade ärendena.

Skånska Byggvaror fälldes för en annons där de haft en bild på ett fönster med en tydligt angiven prisuppgift på 995 kronor och en överstruken prisuppgift på 1957 kronor. Anmälaren påpekade att det inte var det avbildade fönstret som såldes för det låga priset 995 kronor utan ett betydligt enklare och ansåg att annonsen därför var vilseledande. MER ansåg att annonsen inte går att tolka på annat sätt än att det är det avbildade fönstret som säljs för det angivna priset och att annonsen därför stred mot ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation.

Scandinavian Cosmetics fälldes för en broschyr och en hemsida med reklam för hudvårdspreparatet Expertise 3P. I reklamen påstods bland annat att dagens ökade strålning i hemmet (pga trådlösa produkter) är skadlig för hyn och att Expertise 3P avhjälpte detta problem genom att skydda mot ”modern förorening” och ”bevara hudens ungdomliga egenskaper och lyster”. Då företaget aldrig visade uppgifter som styrker påståendena om effekterna konstaterade MER att dessa var obevisade och att reklamen därför var att anse som vilseledande.

KomplementärMedicinska Högskolan i Malmö anmäldes av en privatperson för en annons för en spikmatta. Spikmattan påstods ha mer eller mindre samma effekt som akupunktur. Anmälaren menade att detta påstående var taget ur luften. KomplementärMedicinska Högskolan skickade in ett stort antal dokument men redogjorde inte för deras karaktär och på vilket sätt de skulle stödja riktigheten av påståendena i reklamen. MER konstaterade att det såvitt rådet kunde se inte fanns stöd för de gjorda påståendena i det insända materialet och annonsen fälldes därmed.

Siba anmäldes av Sveriges Konsumenter för en annonskampanj där det utlovades 1 kg godis för varje tusenlapp kunden köpte produkter för. Sveriges Konsumenter menade i sin anmälan att kampanjen indirekt riktat sig till barn eftersom lockvaran var just godis och menade att reklamen stred mot de särskilda krav som ställs vid reklam riktad till barn och ungdom. MER uttalade att även om godis ofta kan vara extra lockande för just barn så finns det godis som uppskattas mer av vuxna. Reklamen kunde inte sägas rikta sig mot barn bara för att man erbjöds att få godis vid köp av Sibas produkter. Dessa produkter var inte utpräglade barnprodukter och det fanns inte heller något annat i kampanjen som särskilt vände sig till barn. MER ansåg inte att kampanjen var riktad mot barn och ungdom och de särskilda kraven vid sådan reklam gällde därför inte. MER friade Siba utan anmärkning.

Ärendena finns att läsa i sin helhet under följande länkar:
Skånska Byggvaror
Scandinavian Cosmetics
KomplementärMedicinska Högskolan
Siba