2008-10-27 - Sex nya uttalanden

Under de senaste veckorna har MER avgjort sex nya ärenden. Fyra av dessa fälldes som oetiska, två friades och i ett fall ansågs ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation inte vara tillämpliga.

I en kampanj för Camilla Läckbergs nya kriminalroman Tyskungen” använde Månpocket sig av utomhusaffischer med rubriken “Tyskjävel””. Anmälarna ansåg att ordet “Tyskjävel” var kränkande mot människor med tysk bakgrund då man först på mycket nära håll kunde se att det handlade om marknadsföring av en bok. MER höll med anmälarna och uttalade att uttrycket “Tyskjävel” mycket väl kunde tänkas uppfattas som stötande även av människor med annan bakgrund än tysk. Månpockets reklam stred därmed mot god affärssed. Förlaget fick också kritik för att man inte inkommit med svaromål till rådet.

I en reklamfilm för OLW- chips frågade en enbent man en man med tre ben om denne inte ville dela med sig. Det var uppenbart att han syftade på det tredje benet, men den trebente drog fram en påse chips och sade “”Av det här goda?”.” Anmälaren menade att filmen var stötande för handikappade som nog hellre skulle bli av med sitt handikapp än få en påse chips. MER framhöll att man i tidigare ärenden uttalat att det krävs stor försiktighet om man i reklam vill skämta om olika typer av handikapp och att skämt som kan uppfattas som lyteskomik i regel inte är acceptabla. Även om många betraktare säkerligen förstått att filmen var avsedd att vara humoristisk ansåg rådet att den aktuella scenen stred mot god affärssed genom att den allmänt kunde uppfattas som stötande och smaklös lyteskomik. MER fällde också reklamen då den ansågs utgöra ett typexempel på sådan dålig smak och undermålig reklam som riskerar att undergräva allmänhetens förtroende för reklam och marknadsföring.

Volvofinans anmäldes för en interaktiv Internetannons där temat var indianer och gifter. Betraktaren uppmanades att inte reta en tecknad indian. Gjorde man det ändå blev man ”beskjuten” med en giftpil. Därefter kom man till en sida med information om sydamerikanska indianers bruk av pilar doppade i giftet curare.  Slutligen fick man chansen att ”avgifta” sig hos Volvo Billån. MER ansåg att annonsen förmedlade en fördomsfull och diskriminerande syn på sydamerikanska indianer och att den därmed stred mot Grundregler för reklam och marknadskommunikation.

Nätbutiken Hälsoklubben anmäldes för en annonskampanj för bantningsmedlet One Week. I denna visades bilder på en kvinna före och efter behandling med preparatet. Anmälarna menade att kvinnan före behandlingen föreföll normalviktig utan något behov av viktminskning och att hon efter behandlingen närmast såg anorektisk ut. MER ansåg att kvinnan på bilden efter behandlingen visserligen torde uppfattas som mager men höll inte med om att hon allmänt skulle uppfattas som anorektisk. Reklamen ansågs därför inte idealisera kvinnans magerhet så att det kunde befaras uppmuntra eller leda till sådant riskbeteende som kan leda till anorexi. Rådet påpekade att man inte haft möjlighet att bedöma riktigheten i påståendena om preparatets effekt vid viktnedgång då dessa påståenden inte anmälts.

Stiftelsen Friends arbetar mot mobbning av barn och ungdomar bland annat genom korta reklamfilmer med exempel på mobbning. En av filmerna blev anmäld för att man där använt ord som “CP-unge” och “mongo”, vilka anmälaren ansåg vara kränkande mot personer med handikapp som cerebral pares och Down’s syndrom. MER konstaterade dock att filmerna i dessa delar var avsedda som inlägg i en debatt om kränkande språkbruk och mobbning mellan barn och ungdomar och inte utgjorde kommersiell marknadsföring av Friends insamlingsverksamhet. ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation var därför inte tillämpliga på den aktuella filmen.

Cubus, som marknadsför barnkläder, anmäldes för en reklamfilm där barn och ungdomar spelade och sjöng utomhus med vad som såg ut att vara riktiga elinstrument, mikrofoner och högtalarsystem. På den regnvåta marken ringlade ett antal sladdar och kablar. Anmälaren menade att det var olämpligt att visa barn i en situation som, om strömmen vore på, skulle vara livsfarlig. MER höll med anmälaren och ansåg att reklamen stred mot grundreglerna.

Uttalandena finns att läsa i sin helhet här:
Månpocket
OLW
Volvofinans
Hälsoklubben
Stiftelsen Friends
Cubus