2008-09-30 - Sex nya uttalanden

Humor avväpnar reklam för sexhjälpmedel, påstående om att en viss typ av rör är bättre än en annan måste styrkas och överblivna rabattkuponger efter smakprovning i butik får användas utan att smakprov finns kvar. Det är några av slutsatserna i sex nya uttalanden från MER.

REHAU AB, som marknadsför PEX rörsystem, har i ett antal annonser bland annat påstått att ”allt fler kommuner… väljer bort kopparrör för tappvatten”, att ”utfällningar, höga kopparhalter i avloppsslam och risk för läckage gör valet enkelt” samt att företagets rörsystem ger ”50 % lägre kostnader för montage och material jämfört med mjuka isolerade kopparrör”.  Scandinavian Copper Development Association (SCDA) anmälde annonsen och ansåg att det saknades stöd för de nämnda påståendena. MER konstaterade att REHAU, trots uppmaning, inte presenterat några data som stöd för sina påståenden och att dessa därför måste anses obestyrkta och vilseledande. Annonsen ansågs stå i strid med artikel 5 och 11 i ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation.

Danske Bank har i en omfattande kampanj för Sparkonto XL bland annat påstått att ”hittills i år har börsen gått ner. Placera dina pengar där de växer. 5,25 %. * Ingen avgift. Ingen bindningstid.” Efter anmälan ansåg rådet att annonsen varit missvisande på en rad punkter då det inte tydligt framgått att den utlovade räntan på 5,25 % var villkorad och att det fanns kostnader förknippade med kontot. Detta hade delvis framgått i mycket liten stilgrad i annonsen, men helhetsintrycket var enligt Rådet vilseledande.

I TV-reklam för Familjen Dafgårds färdigrätter satt sonen i familjen och läste boken ”Kamasutra – Sexual positions” medan pappan lagade mat. Sonen tittade på bilderna i boken och ställde ett antal frågor om innehållet, bland annat ”Har dom fastnat?”. Pappan blev mycket generad men klarade sig från att svara då micron plingade och maten var klar. Anmälaren ansåg att filmen var ”vedervärdig” och undrade hur man skulle förklara för sina barn vad Kamasutra är för något. MER ansåg att det humoristiska anslaget i filmen var så pass tydligt att den inte stred mot regelverket.

Jämtkraft anmäldes för att i två kampanjer ha använt påståendena ”Bredare bredband finns inte” och ”Oslagbara priser och prestanda”. Bägge påståendena ansågs vara obestyrkta och därmed ovederhäftiga, och kampanjerna stred därför mot artikel 5 i Grundregler för reklam och marknadskommunikation.

I samband med en butikspresentation av Pågens ”Sweetheart muffins” hade en butikssäljare efter presentationen, som inkluderade smakprov, lämnat kvar ett antal kuponger med texten ”Varsågod att smaka!” och ett erbjudande om 5 kronor i rabatt vid köp av två påsar Sweetheart. Anmälaren ansåg att det var fel att smakprov inte fanns kvar och att rubriken var vilseledande då det efter avslutad presentation endast handlade om en rabatt. MER ansåg emellertid inte att något fel begåtts utifrån de regler som finns om säljfrämjande åtgärder. Rådet menade att det måste ha framgått i butiken att smakprov inte längre fanns tillgängliga men att man kunde köpa produkten med rabatt.

Apoteket anmäldes för en annons för sin nya produktlinje med sexhjälpmedel. Annonsen hade rubriken ”Apoteket presenterar tre nya produkter mot huvudvärk”. Anmälaren ansåg att annonsen var stötande och olämplig, särskilt då den publicerats i tidningen Metro som har stor spridning bland en yngre publik. MER framhöll att annonser med associationer till sex inte sällan väcker negativa reaktioner men ansåg att annonsen hade ett tydligt humoristiskt anslag och att den därför inte kunde antas uppfattas som stötande eller osmaklig av en majoritet av betraktarna. Därmed friades annonsen.

Ärendena finns att läsa i sin helhet här:

REHAU
Danske Bank
Pågen
Familjen Dafgård
Jämtkraft
Apoteket