2008-06-25 - Fyra nya uttalanden

Monster Worldwide får kritik för ett påstående om att man kunde vinna tillbaka sitt studielån – i själva verket var vinstbeloppet begränsat. SVTs kampanj ”Fri television” var inte kommersiell och kunde därför inte prövas av rådet. Två annonsörer gick fria från kritik i MERs uttalanden.

RFSU anmäldes för en kampanj där kondomer av märket Love Support marknadsfördes med texter som ”Gör en god gärning. Skaffa ett ligg”, ”Många tillsammans kan göra stor skillnad” och ”Vill du rädda världen? Ligg oftare”. I mindre stil i annonserna fanns texten ”När du köper Love Support-kondomer går 5 kr till kampen mot hiv/aids i Zambia”. Anmälaren menade att annonsen uppmanade till tillfälliga sexuella förbindelser och att det är moraliskt förkastligt och direkt farligt att undanröja unga människors betänkligheter kring sådana förbindelser. Rådet ansåg dock att det fanns ett uppenbart och tydligt humoristiskt anslag och friade annonserna.

Även Dansens Hus friades för en annons för uppsättningen Menske. Annonsen hade en bild av en kvinna som låg hopkrupen på golvet med armarna dragna bakåt som om de var bakbundna. Runt vrister hade hon ett rep eller en rem och hon tycktes vara försedd med munkavle. På kvinnans höft satt en man med ryggen mot kameran. Annonsen hade rubriken ”Vågar du ta steget ut i det okända?” och bland annat texten ”Var med om några magiska ögonblick våren 2008”. Anmälaren menade att annonsen uppmanade till våld mot kvinnor och att de nämnda texterna i kombination var olämpliga för att locka folk att se dansspelet. MER friade med motiveringen att det i pjäsen förekom våldsamma inslag mot såväl män som kvinnor och att bilden i annonsen endast återspeglade pjäsens handling.

Monster anmäldes för en tävling på sin hemsida som presenterades med rubriken ”Vinn tillbaka ditt studielån”. Längre ner på sidan fanns finstilt uppgiften att en tävlande hade chansen att vinna upp till 100 000 kronor samt att man kunde vinna ytterligare 50 000 kronor om man hittade en fiktiv jobbannons på hemsidan. Anmälaren menade att dessa belopp inte motsvarade påståendet att man skulle vinna tillbaka sitt studielån. Monster försvarade påståendet med en räkneövning och framhöll att den totala summan av alla studielån i Sverige är 180 miljarder kronor fördelade på 1,4 miljoner låntagare. Detta ger ett snittbelopp på 130 000 kronor per låntagare och denna summa skulle täckas av en total vinst på 150 000 kronor. Påståendet på hemsidan var därför enligt Monster inte vilseledande. MER ansåg dock att beräkningen inte var rättvisande och konstaterade att det förelåg stor risk för att en vinnare inte skulle vinna tillbaka hela sitt studielån, detta särskilt som vinnaren dessutom skulle stå för eventuell vinstskatt. Presentationen av tävlingen var därför vilseledande och stred mot ICCs Regler för reklam och marknadskommunikation.

SVT anmäldes för sin kampanj ”Fri television”.  Anmälaren menade att kampanjen var vilseledande då den förde fram budskapet att SVT var ”fri från politiskt och kommersiellt inflytande” och att SVT omöjligen kunde bevisa detta påstående. MER konstaterade att kampanjen var mediapolitisk och inte kommersiell och att rådet därför inte var behörigt att pröva frågan.

Ärendena finns att läsa i sin helhet under följande länkar:
RFSU
Dansens Hus
Monster
SVT