2008-06-13 - Sex nya uttalanden

Apple får kalla sin dator ”världens tunnaste” och påståenden om att man alltid är billigast måste kunna styrkas. Det är slutsatserna i två av sex nya ärenden från MER.

Apple anmäldes för att ha varit vilseledande i lanseringen av sin bärbara dator MacBook Air genom att påstå att den var ”Världens tunnaste dator”.  Anmälaren menade att det funnits ett antal olika datorer på marknaden som varit tunnare än MacBook Air. Apple medgav att det funnits sådana datorer men framhöll att det inte gör det i dag. De modeller anmälaren hänvisat till tillverkas inte längre och det finns heller inte support för dem från respektive tillverkare. MER friade annonsen eftersom påståendet måste uppfattas så att det gällde den tunnaste dator som i dag finns på världsmarknaden.

Teletyre, en onlinebutik för bildäck och fälgar, anmäldes för att  på sin hemsida använda påståendena ”Billigast” och ”Bara en kan vara billigast!”. Anmälaren visade genom länkar till en annan onlineförsäljare att denne sålde en identisk produkt till ett lägre pris. Teletyre hänvisade då till en uppdaterad version av sin hemsida där texten ändrats till ”Vi försöker att alltid ha Europas bästa priser, och vi lyckas nästan alltid!”. Företaget framhöll att de dagligen justerade sina priser för att klara denna målsättning. MER menade att den  kritiserade formuleringen varit helt reservationslös och inte kunnat uppfattas på annat sätt än att Teletyre alltid var billigast, vilket anmälarens exempel dock visade att företaget inte var. Formuleringen ansågs vilseledande.

Elitfönster hade i en reklamfilm visat ett par som sitter och äter i ett kök. Utanför köksfönstret dök en man upp som med några enkla handgrepp lyfte bort detta med ram och allt. Mannen sade ”Ursäkta mig! Visste ni att 90% av alla villainbrotten går till så här enkelt?”.  På sin hemsida hade Elitfönster angett statistik från Svenska Stöldskyddsföreningen angående mängden inbrott som sker genom fönster. MER fällde reklamen då den statistik som låg till grund för påståendet i reklamfilmen bara visade att inbrott ofta sker genom fönster, inte att det sker genom att hela fönstret lyfts bort. Dessutom ansåg rådet att viktiga begränsningar i det statistiska underlaget inte angetts, t ex att undersökningen från SSF endast omfattade ett villaområde i Stockholm.

Folkpool AB anmäldes för en annons med en bild av en något fetlagd äldre herre som stod på en sandstrand iförd badbyxor samt, intill bilden, texterna ”Guten morgen” och ”Borta bra men hemma bäst. Folkpool”. Anmälaren menade att annonsen var diskriminerande mot etnisk grupp då den ville framställa den tysktalande mannen som anledning nog att undvika utlandssemester.  MER ansåg inte att annonsen var diskriminerande då det humoristiska upplägget var uppenbart. Rådet framhöll att tyska är ett internationellt språk och att varken frasen ”Guten morgen” eller bilden kunde sägas peka ut någon specifik etnicitet.

Norrmejerier friades för en reklamfilm för Gainomax Recovery där anmälaren ifrågasatt om det var tillåtet att använda exotiska djur i reklamsammanhang. MER konstaterade att det aktuella djuret, en apa av viss art, inte förekom på någon lista över utrotningshotade djur eller liknande och att man inte heller kunnat finna att det stred mot någon lag eller bestämmelse att använda djuret i reklamen.

Beiersdorf, som marknadsför bland annat Nivea hudkrämer, anmäldes för en reklamfilm för Nivea DNAge, en kräm som utlovar fastare hy och mindre rynkor. I filmen visas en kvinna i yngre medelåldern som raskt går på en gata fram till ett café där en fest uppenbarligen förbereds . Hon stannar upp för att kontrollera sitt utseende i en spegel innan hon går in i lokalen. Anmälaren ansåg att filmen var åldersdiskriminerande genom att antyda att kvinnan i filmen hade så dåligt självförtroende att hon inte vågade gå in på caféet utan att först kontrollera sitt utseende. MER friade reklamfilmen och konstaterade att den i filmen beskrivna situationen, att rätta till kläderna eller kontrollera sitt utseende innan man går in i en lokal, knappast är ovanlig i sig. Rådet ansåg även att kvinnan i filmen snarare gjorde ett glatt och obekymrat intryck än ett osäkert och obekvämt. Någon diskriminering på grund av ålder ansågs inte föreligga.

Uttalandena går att läsa i sin helhet här:

Teletyre
Apple Europe
Elitfönster
Folkpool
Norrmejerier
Beiersdorf