2008-05-07 - Sju nya avgöranden

Försäljningserbjudande får inte betecknas som marknadsundersökning och personer som sitter inne i ugnar och kylskåp kan locka barn att göra samma sak.

Hamburgerkedjan Max anmäldes för en reklamfilm där en kvinna blir attackerad i en mörk park och får sin hamburgare stulen. I filmen visas även inslag från en presskonferens hos polisen där man ger rådet ”Gör inte motstånd utan lämna lugnt över hamburgaren”. Filmen anmäldes för att den ansågs skapa obehagliga och stötande associationer till en våldtäktssituation. MER framhåller att den första delen av filmen är mycket reell i sin utformning och att den riskerar att upplevas som hotfull och skrämmande. Filmens humoristiska antiklimax, att det rör sig om ett ”Burgartroll” som bara är intresserat av hamburgaren, kommer först mot slutet av filmen, vilket enligt rådet är för sent. Filmen ansågs strida mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens (ICC) Grundregler för reklam och marknadskommunikation.

Glocalnet anmäldes för en serie reklamfilmer med temat ”inte lika lågt som Glocalnet”. I filmerna förekom en kostymklädd man som sjungandes och dansades och i högt tempo utförde saker som att stjäla godis av barn, knuffa äldre damer, hugga ner regnskog och ”låna” pengar av en gatumusikant. Anmälaren ansåg att filmerna visade på en överseende inställning till brottsliga handlingar. MER noterade att de handlingar mannen utförde visserligen ur ett moraliskt perspektiv var förkastliga och i vissa fall till och med olagliga, men genom inramningen med sång och dans och genom det höga tempot framstod de dock som så absurda att de enligt rådets mening knappast kunde uppfattas som uppmaningar till ett liknande beteende i verkliga livet. Rådet ansåg inte att filmerna stred mot god sed.

Elektronikkedjan Elon anmäldes för en reklamfilm där en man satt inkrupen i olika hushållsmaskiner, bland annat en tvättmaskin och en ugn. MER ansåg att det förelåg en uppenbar risk för att barn skulle efterhärma beteendet och att det i så fall skulle kunna vara förenligt med livsfara. Reklamen stred därför mot kravet att reklam inte får innehålla bild eller beskrivning av farlig verksamhet eller situation där normala säkerhetshänsyn åsidosatts utan att det är pedagogiskt motiverat.

En Daglivs-butik anmäldes för att under drygt ett år, trots påpekande från kunden, ha angett fel pris på hyllkantsetiketter jämfört med de pris som togs ut i kassan. Kravet att reklam ska vara vederhäftig och inte vilseledande gäller även prisuppgifter i butik. Daglivs hade medgett att fel pris varit angivet, och MER konstaterade att butikens agerande stred mot artikel 5 i Grundregler för reklam och marknadskommunikation.

NaturaMed Pharma fälldes för att i ett direktreklamutskick ha betecknat ett erbjudande om köp av ett kosttillskott som ”marknadsundersökning” och påstått att den första leveransen var ”gratis”. Dessutom erbjöds köpare att delta i ett olagligt lotteri med en resa som pris. Utskicket hade maskerats som en marknadsundersökning genom att köparen skulle fylla i ett antal frågor och som tack få en månadsförbrukning av kosttillskottet ”helt gratis och utan förpliktelser”. Trots det var köparen tvungen att inom 14 dagar efter leveransen aktivt avsäga sig vidare utskick av tillskottet. Rådet menade att även om det, om man läser hela texten, framstår som uppenbart att det rör sig om en beställning av kosttillskott ska det omedelbart tydligt framgå att det rör sig om just försäljning och inte om en marknadsundersökning. Uttryck som ”gratis” och ”gåva” får inte användas om det krävs en motprestation av mottagaren. Vidare saknades tillstånd från Lotteriinspektionen för den resa som lottades ut till köparna.

Keygym fälldes för att på sin hemsida ha använt ett obestyrkt och därmed vilseledande påstående om att de skulle vara Europas snabbast växande friskvårdskedja. VitaPost fälldes för en annons med det obestyrkta påståendet att deras kosttillskott Firm N’Gro skulle ”befrämja kvinnliga bröst – helt utan kirurgiska ingrepp”. Båda dessa företag har dessutom underlåtit att inkomma med svaromål till rådet, något som i sig står i strid med god sed.

Uttalandena finns att läsa i sin helhet under följande länkar:

Max Hamburgerrestauranger

Glocalnet

Elon

Daglivs

NaturaMed Pharma

Keygym

VitaPost