2008-01-18 - Tre nya uttalanden

Det finns inget generellt krav på att marknadsföring ska vara representativ för samhället i stort och att underlåta att inkomma med svaromål till MER strider mot god affärssed. Detta konstateras i årets tre första uttalanden från MER.

I uttalande 2008/01 har postorderföretaget La Redoute fällts av MER för ett reklamutskick och en hemsida där det reservationslöst angivits att man ger 15 % rabatt på valfri produkt. Trots detta har rabatt inte givits på ett antal produkter i sortimentet, något som anmälaren blivit informerad om först efter genomfört köp. La Redoute har också brutit mot god affärssed genom att trots påminnelse inte inkomma med svar till MER.

Harald Nyborg AB, ett företag som erbjuder ”allt möjligt till familjepris”, fälldes i uttalande 2008/02 för att under alltför lång tid ha erbjudit samma cykel till påstått rabatterat pris. Cykeln presenterades som ”månadens erbjudande” under avsevärt längre tid än en månad. Företaget beklagade det inträffade och lovade att se över sina rutiner så att liknande felaktigheter inte skall förekomma i framtiden.

Vällingby Centrum har friats av rådet för en annons i tunnelbanan och på Internet inför öppnandet av ett antal nya affärer i centrumet. Annonsen hade rubriken ”Vällingby har fått tillökning” och visade nio olika par bestående av kvinna och man som framför sig höll upp en påse från någon av de nya butikerna. Anmälaren menade att de nio bilderna var missvisande och stereotypifierande ur etniskt, socialt och sexuellt perspektiv då det enligt anmälarens åsikt uteslutande var heterosexuella, vita par som visades. MER betonade att det inte finns något allmänt krav på att marknadsföring ska vara representativ för samhället i stort och fann inte anledning till kritik mot annonsen. Däremot kritiserades Vällingby Centrum för att man trots påminnelser inte inkommit till rådet med något svar på anmälan.

Ärendena finns att läsa i sin helhet under följande länkar:

La Redoute
Harald Nyborg
Vällingby Centrum / Svenska Bostäder