2007-10-09 - Två nya uttalanden

Östkraft fälldes för att ha marknadsfört grön el som inte var fullt förnyelsebar och en annons med sexuell anspelning för Coca Cola Zero klarade sig utan anmärkning i de senaste två uttalandena från MER.

Östkraft anmäldes till MER för en annons med rubriken ”Välj grön el från det fria elbolaget”. I en fotnot definierades ”grön el” som ”Med grön el avses att 63 % av den el Östkraft betalar för tillverkas av förnybara källor”. I annonsen beskrevs dessutom en annan tjänst under namnet Sero-el som var ”helt förbränningsfri och producerad i vindkraft och små vattenkraftverk”. För mer information om den senare tjänsten uppmanades läsaren att SMS:a GRÖN till ett visst nummer.

MER ansåg att beteckningen ”grön el” normalt förknippas med fullt förnybara källor och inte bara till viss del så som angavs i fotnoten. Rådet ansåg också att betraktaren lätt kunde sammanblanda informationen om ”grön el” och ”Sero-el” på grund av annonsens utformning, särskilt då ordet ”grön” användes för mer information av det fullt förnyelsebara alternativet. Annonsen ansågs därför vara vilseledande och strida mot artikel 3 i ICCs Regler för miljöreklam.

En internetannons för Coca Cola på ungdomssajten Lunarstorm friades av rådet. Ärendet gällde en banner för Coca Cola Zero med texten ”Why not sex with Zero foreplay”. Anmälaren ansåg att annonsen, särskilt med tanke på att det handlade om en ungdsomssajt, var stötande, smaklös, sexistisk och förnedrande.

MER ansåg att det fanns ett humoristiskt inslag som måste vara tydligt för de i målgruppen som förstod den sexuella anspelningen i formuleringen. Det betonades också att den sexuella associationen inte på något sätt kunde anses vara pornografisk. MER ansåg inte att annonsens utformning var vulgär, tarvlig eller klart opassande för besökarna på sajten. Den var därför inte stötande på sätt som avses i ICCs Grundregler för reklam.

Uttalandena finns att läsa i sin helhet under följande länkar:

Östkraft

Coca-Cola