Löpande information från MER

Du kan prenumerera på nya uttalanden från MER på två sätt. Dels genom att anmäla dig till vår e-postlista som används för information från MarkandsEtiska Rådet. Anmälan och avanmälan görs i formuläret nedan:

E-post:
Namn:
 
 

OBS! Vi kommer självklart inte att sprida eller använda e-postadresserna till något annat än distribution av just MERs material.

RSS-flöden

Du kan också prenumerera på nyheter från MER genom att prenumerera på våra RSS-flöden från ett RSS-läsarprogram som t.ex. Bloglines, Google Reader. Adressen till RSS-flödet är http://www.marknadsetiskaradet.org/feed