ICC:s Regler för reklam

Här kan du läsa Avdelning 1 - Grundregler för reklam och marknadskommunikation. Texten i dess helhet och även andra tillämpliga och mer specialiserade regler finns att ladda ner som ett PDF-dokument från ICC.

Avdelning 1 - Grundregler för reklam och marknadskommunikation.

Klicka här för att ladda ner de kompletta reglerna som en PDF-fil från ICC.