MERs uttalanden från 2009

Orion Pharma

Publicerad 2009-03-02

UTTALANDE 47/2008 - Dnr 46/2008: Orion Pharma AB har i sin marknadsföring av Pronaxen använt sig av en TV-film. I filmens början ligger en kvinna och sover. Hon vaknar, tittar upp och ser en hund, en liten terrier, som iakttar henne.. Hon borrar då ned huvudet i kudden.

Läs hela uttalandet »


Piratförlaget

Publicerad 2009-03-02

UTTALANDE 46/2008 - Dnr 43/2008: Piratförlaget har i sin marknadsföring av Liza Marklunds senaste bok ”En plats i solen” använt sig av affischtavlor i bl a tunnelbanan. Affischerna har getts en utformning som påminner om dagspressens löpsedlar. De anges komma från den fiktiva tidningen ”Kvällspressen”.

Läs hela uttalandet »


Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Publicerad 2009-03-02

UTTALANDE 45/2008 - Dnr 39/2008: Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, har i marknadsföringen av sin insamlingsverksamhet använt sig av en direktadresserad försändelse utformad som en drygt centimetertjock huvudsakligen vit kartong med måtten 8,5×10,5 cm. Mitt på kartongens framsida förekom rubriken ”Plåster mot Cancer”

Läs hela uttalandet »


Unilever

Publicerad 2009-03-02

UTTALANDE 44/2008 - Dnr 04/2008: Unilever Sverige AB har i sin marknadsföring av Becel, Milda och Lätta använt sig av en annons i bl a Aftonbladet. Annonsen föreställer en väg genom ett gult rapsfält över vilket en klarblå himmel välver sig. I bakgrunden ser man några hus omgivna av träd. Bilden ger ett intryck av en härlig sommardag.

Läs hela uttalandet »


KPA Fondförsäkring

Publicerad 2009-03-02

UTTALANDE 43/2008 - Dnr 37/2007: KPA Fondförsäkring AB har i sin marknadsföring använt sig av adresserad direktreklam i form av en folder. Första sidan är indelad i två fält, ett föreställande gräs och ett stenläggning. Mitt på sidan är en cirkel utskuren, i vilken syns ett fotografi av ett barnansikte. Ovanför denna bild finns rubriken ”Bryr du dig inte längre?”

Läs hela uttalandet »