MERs uttalanden från 1993

Lap Power

Publicerad 1993-07-08

UTTALANDE 04/1993 - Dnr 01/1993: Lap Power marknadsför både hård- och mjukvara i datorbranschen. Under hösten 1992 och vintern 1993 använde sig Lap Power av helsidesannonser i dagspress där texten huvudsakligen handlade om företagets framgångar och orsakerna till dessa.

Läs hela uttalandet »


Friggs Naturprodukter

Publicerad 1993-07-08

UTTALANDE 3/1993: Friggs Naturprodukter AB, som marknadsför olika som hälsosamma betecknade livsmedelsprodukter, genomförde under vintern 1992 en annons- och utomhusreklamkampanj med det genomgående temat “De flesta självmord begås med kniv och gaffel” skrivet i rubrikstil.

Läs hela uttalandet »


Benetton

Publicerad 1993-07-08

UTTALANDE 2/1993: Benetton, som marknadsför konfektionsprodukter, har under några år i form av annonser och utomhusreklam publicerat bilder av människor i olika miljöer och situationer. Bilderna har inte haft något iaktagbart samband med Benettons produkter och ingen information om produkterna eller företagets verksamhet i övrigt har förekommit i anslutning till bilderna. På dessa har dock angivits “UNITED COLORS OF BENETTON”.

Läs hela uttalandet »


BIG-gruppen

Publicerad 1993-07-08

UTTALANDE 1/1993: BIG-gruppen (Bättre inköp i grupp AB) består av sju samverkande detaljistföretag i Radio-TV fackhandeln. Under hösten 1991 genomförde BIG-gruppen en kampanj med ett löfte till kunderna att återbetala köpeskillingen om tio år. Kampanjen presenterades i såväl tidnings-annonser som direktreklam med bl.a. rubriken “Köp NU ! Pengarna tillbaka om 10 år!” I det fyrsidiga direktreklammaterial som tillställts MER förekom rubriken på tre ställen åtföljd av en förklarande text satt i förhållandevis liten kursiverad stil.

Läs hela uttalandet »