MERs uttalanden från 1990

Anti-Corrosion

Publicerad 1990-09-20

UTTALANDE 1/1990: Anti-Corrosion AB har som reklamåtgärd utgivit en kalender för 1990 i format 249 mm x 430 mm, vid utsändning vikt så att formatet blivit 249 mm (viklinje till vänster och lätt försluten öppning till höger, sett från läsaren) x 215 mm.

Läs hela uttalandet »